ارایه خدمات تحلیل نتایج آنالیز آزمایشگاهی و مشخصه یابی

گروه مهندسی تیهو خدمات تحلیل و مشاوره نتایج آنالیز آزمایشگاهی و مشخصه یابی را برای پروژه های دانشگاهی و صنعتی انجام می دهد. این تحلیل و مشاوره توسط گروه مهندسی مشاور از دکترای مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام می شود. مشاوره تخصصی و رایگان انواع آنالیز مورد نیاز برای هر پروژه توسط متخصصین تیهو انجام می شود و پس از انجام آنالیز توسط شخص، تحلیل نتایج و گزارش تخصصی نهایی توسط گروه تیهو برای شما انجام می شود. این گزارش بر اساس نیاز شما به فارسی و انگلیسی و در قالب پایان نامه، مقاله، و یا گزارش پروژه صنعتی ارایه می شود. تحلیل نتایج آنالیز و مشخصه یابی با استفاده از نرم افزارهای مرتبط انجام می شود و در هدف آکادمیک از مراجع مقالات ISI و استانداردهای مرتبط و در هدف صنعتی از مراجع استانداردهای مرتبط ASTM، ISO, DIN و غیره استفاده می شود. در هدف صنعتی ارایه مشاوره و نوشتن Document و  Specification به زبان انگلیسی برای صنایع قابل ارایه است. در هدف آکادمیک، بخش بحث و بررسی پایان نامه یا مقاله (پژوهشی یا ISI) به طور کامل ارایه می شود.

تحلیل نتایج برای آنالیزهای زیر قابل ارایه است. در هر بخش خدمات قابل ارایه و نرم افزار مورد استفاده همراه با نمونه هایی از کار شرح داده شده است.