سایت مرکز تیهو کاربرمحور است.

شما میتوانید مطالب علمی خود را به صورت فایل وورد، ویدیو، پاورپوینت و غیره برای انتشار به نام خود در وبسایت مرکز تیهو ارسال کنید.

برگزاری کارگاه های تخصصی

به پیشنهاد شما در محل شما

برای گروه های مختلف، نهادها و سازمان ها